In Search Of Duurzaamheid

Duurzame energie

Sterke stijging van duurzame energie in de VS

De Amerikaanse organisatie voor zonne-energie ASES (American Solar Energy Society) heeft al in 2009 laten onderzoeken hoe groot de rol van duurzame energie en energie-efficiency in de Amerikaanse economie is en kan worden. Wanneer de overheid belemmerende regels opruimt en allerlei stimuleringsmaatregelen neemt, dan is de sector van de groene energie in 2030 goed voor 37 miljoen banen en zal er jaarlijks meer dan 4.000 miljard dollar aan winst gemaakt worden. Onder de regering-Obama is bijna vier keer zoveel schone energie gerealiseerd als in de afgelopen 40 jaar.

Eind 2008 beschikte de USA over 1800 MW duurzame energie voor het publieke net. De afgelopen twee jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 6.600 MW aan nieuwe projecten goedgekeurd. De snelle aanleg van groene energie is voor de VS van belang zowel als oplossing voor de destabilisatie van het klimaat als vanwege de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Goed voor 2,3 miljoen huishoudens

De 25 duurzame energie projecten zijn genoeg om 2,3 miljoen van de 102 miljoen Amerikaanse huishoudens van energie te voorzien. Daarnaast wordt een aantal projecten gerealiseerd voor de niet-publieke sector. De 2 nieuwste projecten hebben vooral te maken met transport en distributie van duurzame energie. De nieuwe projecten omvatten 16 zonne-energie projecten, vier windmolenparken en zeven geothermische centrales.

Prioriteit Obama regering

Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Ken Salazar is de sterke stijging van het aantal goedgekeurde projecten te danken in een forse investering in deskundigen op het Ministerie ten behoeve van een snelle beoordeling van innovatieve duurzame energie projecten.

Essentiële veranderingen

De stijging in schone energie betekent een wezenlijke verandering in het Amerikaanse energiebeleid op grond in eigendom van de overheid. Traditioneel werden dergelijke gebieden vooral gebruikt voor het winnen van olie en gas. Dat leverde de regering een omzet van $ 5 tot 6 miljard per jaar op. Om een idee te krijgen van de omvang: het totaal aan duurzame energieprojecten van de afgelopen 2 jaar zal een opbrengst genereren van 786 miljoen dollar per jaar. Minder dan $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten uit schone energie lijken misschien peanuts vergeleken met de $ 6 miljard van olie en gas, maar de nieuwe schone energie projecten zijn gerealiseerd in slechts 2 jaar, terwijl de jaarlijkse opbrengst van 6 miljard is opgebouwd door investeringen in oliewinningen vanaf de Mijnwet van 1872.

                

Zonne-energie van 275 Mw

Het laatste project dat in 2011 werd goedgekeurd was het Centinela zonne-energieproject in Californië. Dit is een 275-megawatt zonne-energie centrale die via een 230-kilovolt hoogspanningsleiding verbonden zal worden met de bestaande San Diego Gas & Electric Imperial Valley Substation. Naast de investering op eigen openbaar / overheidsterrein, heeft Binnenlandse Zaken het recht gekregen om een hoogspanningsnetwerk te bouwen op in totaal 19-hectare grond.

Natuurbescherming

Net als alle andere projecten voor hernieuwbare energie, ging aan de goedkeuring een uitgebreide milieu analyse vooraf. Zo vereist het Centinela project niet alleen dat de ontwikkelaar de transportlijnen installeerd, maar kopen zij ook 80 hectare extra leefgebied voor de "platte-staart gehoornde hagedis" (Phrynosoma mcallii, een soort padhagedis). The Wilderness Society, die al jaren bij het Witte Huis ijvert voor de hervorming van de manier waarop elektrische netten worden gepland, gebouwd en beheerd, ondersteunt de nieuwe aanpak om tot een snelle implementatie te komen.

Een gezond Amerika

"Minister Salazar heeft de basis gelegd voor ondernemers in ons land om wind, zon, warmte en andere hernieuwbare energiebronnen te exploiteren op een wijze die waarborgen schept voor de natuur en de natuurlijke rijkdommen die helpen om de Amerikaanse maatschappij gezond, veilig en welvarend te houden," De voorzitter van de Wilderness Society, Bill Meadows heeft dit verklaard toen dit plan werd gepresenteerd bij zijn benoeming.

Bron: Energieraad & Duurzaamnieuws

Jeroen Kanselaar

03 januari 2012 › 5241 x bekeken
0 reactie(s)